Ritzaus Medieservice Tipsklub

Startside >
Tipsklubbens medlemmer

Søren "SØM" Davidsen
Rene "Den Onde" Laursen
Morten "Credo" Nielsen"
Kenn "Nikolajsen" Rasmussen
Lasse "Kapselkongen" Dalhøj
Kristian "Lægaard-junior" Svenningsen
Frank "Skipper-Hasse-Moos" Bendtsen
Jan "Romme" Volsgaard